Inom alla branscher är det väldigt viktigt att man som ansvarig på ett företag eller en arbetsplats har koll på rådande juridik för att man inte ska hamna i trubbel eller göra något som inte är tillåtet. Därför har man som uppgift att ha koll på vilka lagar och regler det är som gäller, och det bästa sättet att tillgodose sig den information som är aktuell är att gå en utbildning i entreprenadjuridik om man arbetar inom t.ex. bygg- och anläggning. 

Vad händer vid en ekonomisk tvist?

Att som helt outbildad eller oerfaren sätta sin in i entreprenadjuridik på egen hand är väldigt svårt, därför är det en stor fördel att ni alltid kan vända er till SUUAB som håller i utbildningar över hela landet ute på olika arbetsplatser inom just entreprenadjuridik för att ni på er arbetsplats alltid ska ha uppdaterad och aktuell information för att kunna hantera olika situationer som kan uppkomma. Man kan även arbeta mycket proaktivt på sina arbetsplatser genom att gå SUUAB's utbildning i entreprenadjuridik då man genom kunskap kan undvika misstag som kan leda till ekonomiska tvister eller om något annat går fel i en byggaffär till exempel. 

Vad innehåller kursen?

Under utbildningen i entreprenadjuridik kommer ni bland annat att gå igenom köplagen, arbetsmiljölagen, olika föreskrifter, avtalslagen, skadeståndslagen och så kommer ni även att gå igenom verkliga exempel som ni deltagare får möjlighet att ta med er. SUUAB anpassar även kursen efter deltagarnas önskemål för att alla ska få den information och kunskap som man söker under kursens gång. 

Vem ska gå utbildning i entreprenadjuridik?

Att alla har kunskaper i vad som gäller inom entreprenadjuridik på en byggarbetsplats t.ex. är inte obligatoriskt, det som är viktigt är att de som representerar företag inom anläggnings- och byggarbete, arbetsledare, projektledare, chefer och byggarbetsmiljösamordnare mm. Alltså att de med ansvar bör gå SUUAB's utbildning i entreprenadjuridik för att vara kompetenta att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt.